Váš rádce a partner v oblasti investic
a hypotečních úvěrů
Dnes je pondělí 9. prosince
Česky English

Investice

Investování je způsob, kterým lze ochránit a zhodnotit peněžní majetek. S potřebou investovat se setkáváme na každém kroku a možností pro investování je nepřeberné množství.

Základní poučka investování hovoří o takzvaném investičním trojúhelníku. Říká, že investice má tři hlavní parametry:

  1. Výnos
  2. Riziko
  3. Likvidita

Neexistuje investice, která by zaručovala maximální výnos, minimální riziko a vysokou likviditu. V reálném životě se musíme spokojit vždy s kompromisem, a abychom vybrali správnou investiční strategii pro každého investora, je třeba znát a vyhodnotit v prvé řadě:

Cíle investora
Těchto cílů může být i několik současně a mohou být definovány obecně, (jako např. ochrana finančních prostředků před inflací), tak i konkrétně (např. na pořízení auta, dovolené, vzdělání pro děti apod.)
Investiční horizont
Investiční horizont je jeden z nejdůležitějších parametrů každé investice a určuje čas, za jak dlouho budou finanční prostředky zapotřebí k dispozici. Tento údaj je klíčový pro volbu typu investice. Pro kratší investiční horizonty je třeba volit konzervativnější investice, zatímco pro delší období je, zejména v akciově orientovaných investicích, možno volit složení investičního portfolia více směrem k ziskovějším složkám.
Rizikový profil
Bez rizika nelze vyvíjet žádnou lidskou činnost vůbec. Rizika nás provázejí na každém kroku a to nejen ve finanční oblasti. Vztah člověka k riziku je velmi individuální, a zatímco jeden investor považuje určitou investici z hlediska rizika za zcela nepřijatelnou, pro jiného může představovat ideální řešení. U rizika je třeba opravit běžný omyl v jeho vnímání u investic. Pojem rizika se často zužuje jen na riziko ztráty celé investice. Ve skutečnosti riziko obecně představuje situaci, že výnos nedosáhne očekávání.
Existující investiční portfolio
Tyto informace jsou důležité pro optimální rozložení investičního portfolia s ohledem na diverzifikace a minimalizaci rizik.

Na základě vyhodnocení výše uvedených informací Vám rádi nabídneme pro Vás optimální sestavení či doplnění investičního portfolia s využitím těch nejkvalitnějších investičních nástrojů, které jsou na trhu k dispozici. Veškeré tyto služby poskytujeme zdarma.

Volejte +420 602 224 499

Spolupracujeme s následujícími nejvýznamnějšími finančními institucemi na našem trhu, z jejichž produktů pro klienty vybíráme a nabízíme nejlepší aktuálně dostupná řešení:

Conseq Investment Management, a.s.
Česká spořitelna
ČSOB
Hypoteční banka
Komerční banka
Modrá Pyramida
Raiffeisenbank
UniCredit Bank
Wüstenrot
LBBW Bank
mBank
Sberbank
Equa bank
Hypoconsulting | www.hypoconsulting.cz | E-mail: | info@hypoconsulting.cz | Tel.: +420 602 224 499